Usługi


Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja proponuje szereg usług pozwalających na promocję polskich marek oraz kojarzenie polskich produktów z zagranicznymi odbiorcami. 

Członkowie Izby, w ramach opłaty członkowskiej mają dostęp do usług Izby na preferencyjnych warunkach, a ich marki promowane są w materiałach Izby. Dodatkowo, mają możliwość uczestnictwa w ekskluzywnych spotkaniach oraz seminariach organizowanych przez Izbę oraz networkingu na najwyższym poziomie.

 

Wśród usług Izby znajduje się:

działalność z zakresu rozwoju biznesu (organizacja spotkań B2B, badanie rynku, opracowanie raportu),

organizacji imprez i wydarzeń (seminariów, misji gospodarczych, konferencji),

marketing i PR (publikacja artykułów sponsorowanych w materiałach Izby, reklama firmy na stronie internetowej, udostępnienie profilu firmy oraz katalogu jej produktów na stronie Izby)

doradztwo w zakresie współpracy z podmiotami prawnymi, księgowymi oraz specjalizującymi się w obszarze funduszy unijnych

 

Pełna oferta usług Izby dostępna jest do pobrania pod hasłem: MATERIAŁY.