ZISCO S.A. to firma z dużym doświadczeniem na rynku budownictwa inżynieryjnego, rynku gazownictwa oraz budownictwa kolejowego.

Domeną działania firmy ZISCO jest rynek inżynieryjny oparty o inwestycje pozyskiwane w trybie przetargów publicznych, rynek korporacji budowlanych wykonujących specjalistyczne prace jak również rynek przedsiębiorstw przemysłowych. Zasięg działalności Firmy ZISCO obejmuje cała Polskę.

Firma oferuje realizacje swoich usług w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością w normach PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN 3834-2 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Największym odbiorcą usług firmy ZISO jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.

Oferta ZISCO S.A.:

  • Budownictwo infrastrukturalne
  • Sieci wodno-kanalizacyjne
  • Budowa sieci i instalacji kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych
  • Budowa sieci i magistrali wodociągowych wraz z przyłączami oraz uzbrojeniem 
  • Budownictwo drogowe
  • Gazownictwo
  • Budownictwo kolejowe

                                                                    

                                                                     www.zisco.com.pl

Materials

zisco_pl.pdf