Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce zostało powołane do życia w 2005 r. Stowarzyszenie tworzą doświadczeni przedsiębiorcy, którzy przez lata uczestniczyli w rozmaitych projektach oraz przedsięwzięciach biznesowych.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • rozwój przedsiębiorczości,
  • wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia w inicjatywach gospodarczych,
  • propagowanie zaangażowanych postaw gospodarczych i wiedzy ekonomiczno- prawnej,
  • rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki przedsiębiorców,
  • promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
  • propagowanie pozytywnego wizerunku członków Stowarzyszenia i całego środowiska przedsiębiorców w środkach masowego przekazu.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

  • wzajemną współpracę,
  • współpracę z innymi przedsiębiorcami i organizacjami,
  • współpracę z mediami, organami prasowymi i firmami Public Relations,
  • współpracę z organami państwowymi, samorządowymi.

 

STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW WIETNAMSKICH