Termall Rozruch Moc Ekologia

 

Termall jest firmą rodzinną z 30-letnią tradycją. Spółka zawdzięcza swoją mocną pozycję niezmiennym wartościom: szacunkowi do dzieła pokolenia oraz odwagi w sięganiu po nowe rozwiązania i rynki. Sukcesja, zapewniająca stabilność i ciągłość biznesu, gwarantuje bezpieczeństwo naszym partnerom biznesowym. Podejmowane w oparciu o własne nakłady inwestycyjne decyzje powodują, że spółka wykazuje się długoterminowym spojrzeniem na biznes, zaangażowaniem w utrzymanie miejsc pracy oraz współpracą z lokalną społecznością. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów rozruchu, eksploatacji oraz nadzorów.

Misją TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jest świadczenie najwyższej jakości usług dla sektora energetycznego w zakresie modernizacji, remontów i wdrażania nowych technologii w oparciu o profesjonalny zespół ekspertów.

 

Kluczowe wartości, na których opiera się misja i realizowana jest wizja Firmy to:

UCZCIWOŚĆ – równe i sprawiedliwe zarządzanie projektem,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – za podejmowane działania i realizowane zobowiązania,

WIARYGODNOŚĆ – zapewnienie rzetelnej informacji o możliwościach realizacji,

PROFESJONALIZM – bazowanie na umiejętnościach, wiedzy pracowników i zaufanych partnerach biznesowych,

KOMPLEKSOWOŚĆ – ukierunkowanie na zapewnienie pełnej obsługi klienta w sprzedaży usług, otwartość na potrzeby rynku,

ELASTYCZNOŚĆ – elastyczność w kontaktach z klientem, ukierunkowanie na potrzeby klienta,

SZACUNEK – szacunek dla wartości swojej pracy i pracy innych,

ZAUFANIE – profesjonalna obsługa i budowa długoterminowych relacji biznesowych.

 

Do głównych obszarów działalności TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia należą:

przygotowanie i doradztwo w zakresie inwestycji, prowadzenie projektów, koordynacja i nadzory budów, kompleksowe rozruchy instalacji energetycznych, ochrony środowiska oraz pomocniczych, nadzory i prowadzenie eksploatacji obiektów energetycznych i ochrony środowiska, optymalizacje, pomiary, prace badawczo-rozwojowe, pomiary gwarancyjne, przygotowanie i realizacja projektów w zakresie energetyki i ochrony środowiska, doradztwo technologiczne.

Firma prowadzi realizacje dla szeregu branż przemysłowych, m.in.: energetyka zawodowa i przemysłowa, obiekty ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, instalacje termicznego przekształcania odpadów, instalacje oczyszczania spalin), odnawialne źródła energii (energetyka wiatrowa, geotermie, biogazownie), przemysł ciężki, przemysł chemiczny, przemysł papierniczy, cementownie.

 

TERMALL - O FIRMIE , ZAKRES DZIAŁALNOŚCI , KONTAKT

 

www.termall.pl

Materiały

termall-referencje-references-lista-list-11022021.pdf