Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce.

Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego.
Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz
rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju.

Misją Izby jest dbanie o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego. Polska Izba Ubezpieczeń jako reprezentant ubezpieczycieli
dokłada wszelkich starań w celu ochrony i polepszenia warunków ich funkcjonowania.

 

Polska Izba Ubezpieczeń