PHOENIX CONSTRUCTION wykonuje prace budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa od 1989 roku. Posiadamy referencje z realizacji projektów budowlanych dla administracji publicznej, a także od inwestorów prywatnych.

Siłą naszej firmy są pracownicy oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie pozyskiwania i organizacji inwestycji. Poszukujemy ciekawych projektów i partnerów biznesowych oraz udziałowców kapitałowych do naszej firmy.

 

Wykonujemy generalne wykonawstwo:

 • Ogólna konstrukcja
 • Zespoły mieszkaniowe
 • Budynki mieszkalne
 • Budynki biurowe
 • Hotele i sanatoria
 • Nieruchomości komercyjne
 • Hale produkcyjne i magazyny
 • Centrum logistyczne
 • Budynki służby zdrowia
 • Budowa obiektów ochrony środowiska
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Stacje uzdatniania wody
 • Sieci kanalizacyjne i wodociągowe
 • Zbiorniki retencyjne
 • Budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów
 • Budowa infrastruktury komunikacyjnej
 • Inżynieria energetyczna i budownictwo

 

www.phoenix-construction.eu

Materiały

phoenix-prospekt-spółki.pdf