ŁUKOMET jest prywatną firmą Krzysztofa Łuszczyka działającą od 1981 roku a będącą kontynuacją Za­kładu Ślusarstwa i Mechaniki Maszyn Rolniczych założonego w roku 1948 przez ojca Wacława.

 

Od 1989 roku, głównym naszym celem działalności jest pełna kompletacja systemów do nawadniania upraw polowych - dobranych i dopasowanych do specyficznych uwarun­kowań każdego gospodarstwa. Na życzenie inwestora, w przedsięwzięciu uczestni­czymy począwszy od ustalenia potrzeb wodnych i możliwości ich zaspokojenia, poprzez zapro­ponowanie i wspólne wypracowanie najwłaściwszej koncepcji, technologii i techniki nawadniania, po generalne wy­konawstwo i dostawę sprzętu od dowolnego producenta. Oferujemy elementy do wszyst­kich rodzajów nawodnień począwszy od zalewowych, bruzdowych poprzez mostowe centryczne i fron­talne, przetaczane, szpulowe, zraszaczowe, mikrozraszaczowe po kropelkowe, dlatego jest nam obo­jętne jaki system inwestor zastosuje a to pozwala nam dobrać ten najwłaściwszy dla jego pól i uprawy.

 

Od 1997 roku drugim segmentem naszych zainteresowań i realizacji jest temat technologii obrotu gnojo­wicą począwszy od przygotowania jej w budynku inwentarskim, przepompowanie, miksowanie, napo­wietrzanie, separację, magazynowanie, zgazowanie w biogazowni, transport na pole, rozlewanie, aplika­cja naglebowa i doglebowa. Do tego celu proponujemy rozwiązania własne i światowych liderów.

 

W ramach tych dwóch powyższych tematów oferujemy:

 

- Doradztwo dla inwestora, projektanta, wykonawcy

- Opracowanie koncepcji (ogólnych i szczegółowych)

- Opracowanie dokumentacji wykonawczej i eksploatacyjnej (technologia, instrukcja montażu i obsługi, katalog części zamiennych, certyfikaty, dopuszczenia)

- Sprzedaż maszyn, urządzeń, podzespołów, elementów, części

- Produkcja maszyn i urządzeń według własnych i powierzonych dokumentacji

- Kompletacja całych systemów - instrukcje i instruktaż

- Dostawa na miejsce przeznaczenia

- Pokierowanie montażem lub pełny montaż

- Uruchomienie odbiór powykonawczy

- Serwis gwarancyjny

- Konserwacja i serwis pogwarancyjny

- Modernizacja i unowocześnianie systemu w okresie użytkowania

- Demontaż i utylizacja po wycofaniu z eksploatacji

 

STRONA INTERNETOWA ŁUKOMET