Firma Horus Energia istnieje od 1984 roku i jest jedną z największych i najbardziej renomo­wanych firm działających na krajowym rynku zasilania w energię elektryczną i ciepło. Oferujemy wszystko co jest związane z zespołami prądotwórczymi, zaczynając od fazy doboru, poprzez wykonanie niezbędnych projektów wraz z uzgodnieniami, dostawę, kompleksowy specjalistyczny montaż i uruchomienie, na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym kończąc.


Produkty Horus Energia odznaczają się najwyższą jakością, którą dokumentuje posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008
Wysoko wyspecjalizowane urządzenia mogą pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, stanowiąc zarówno awaryjne, jak i podstawowe i jedyne źródło zasilania. Teraz można mieć energię elektryczną i ciepło o każdej mocy, w każdym miejscu, natychmiast.

Horus Energia realizowało liczne projekty z zakresu unowocześniania zespołów prądotwórczych  i wdrażania nowych technologii m.in dla CSK MSWiA w Warszawie, Gaz Systemu,  PSiUO Gliwice, Wodociągi Białostockie czy Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe. 

Horus Energia oferuje m.in:

- zespoły prądo­twórcze zasilane gazem ziemnym w zakresie mocy od 44 do 2145 kWe. 

- zespoły prądotwórcze zasilane biogazami w zakresie mocy od 64 do 1948 kWe.

- agregaty zasilane olejem napędowym w zakresie mocy od 9,5 kVA do 2500 kVA.

- agregaty zasilane olejami roślinnymi i paliwami alternatywnymi pochodzącymi z odpadów.

- rozbudowę zespołów kogeneracyjnych oraz rozwiązania poligeneracyjne

 

Więcej informacji na stronie Horus Energia