Fundacja Zielona Energia

Jako Fundacja jesteśmy na etapie stworzenia ogólnopolskiego klastra energii „Zielona Energia” dedykowanego wszystkim przedsiębiorcom chcącym w znaczący sposób uzyskać dofinansowanie do inwestycji związanych z OZE. Naszą misją tworzenie samobilansujących się obszarów sieci elektroenergetycznej oraz rozwój energetyki odnawialnej. Wspieramy gospodarkę niskoemisyjną, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnienie lepszych warunków działania dla lokalnych przedsiębiorców.

Co robimy:

  • Recykling
  • System EKO
  • Ratowanie lasów
  • Dystrybucja paneli PV
  • Energia wiatrowa
  • Ratowanie zwierząt

 

OFERTA FZE

 

Fundacja Zielona Energia

 

Wiejska 2, 65-609 Zielona Góra

e-mail: info@fundacjaze.org

www.fundacjaze.org