ENPROM Sp. z O.O. jest jedną z czołowych polskich firm budownictwa elektroenergetycznego działająca w kraju i za granicą. Realizuje kontrakty, jak również prowadzi prace eksploatacyjne dla krajowego operatora systemu przesyłowego (PSE) oraz współpracuje z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi (m.in. PGE, TAURON Polska Energia, Energa, Enea) realizując budowy, przebudowy i remonty linii 110 kV, 220 kV, 400 kV.

 

ENPROM posiada nowoczesny park maszynowy oraz własną pracownię projektową, dział badań i rozwoju, komórkę prawną, a także grupę negocjatorów i specjalistów z zakresu infrastruktury, środowiska czy zarządzania projektami.

 

ENPROM jest członkiem CIGRE, CENELEC oraz PKN i realizuje wielomilionowe inwestycje w Polsce i za granicą (m.in. w Danii, Irlandii, na Litwie).

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Partnera Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

 

STRONA INTERNETOWA ENPROM

 

 

 

 

 

 

Materiały

enprom_folder_pl.pdf