Firma AKY Idea Maker w swojej działalności bazuje na relacjach polsko-azjatyckich (kraje SAARC) oraz usługach związanych z kompleksową obsługą cudzoziemców. Jej założycielem jest Amit Kumar Yadav, będący również Przewodniczącym Sekcji Nepal w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska - Azja.

 

AKY Idea Maker świadczy usługi związane z kompleksowym doradztwem w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Jako pełnomocnik prowadzi postępowania dotyczące legalizacji pobytu, uzyskuje zezwolenia na pracę i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, zaproszenia, uzyskuje i wymienia karty pobytu, duplikaty decyzji, informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, rozliczenia PIT, rejestruje działalność gospodarczą, asystuje w procesach wizowych, przygotowuje tłumaczenia dokumentów, składa niezbędne wnioski i wyjaśnienia itp.

 

AKY Idea Maker jest również zarejestrowaną agencją zatrudnienia. W odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców problemy kadrowe AKY Idea Maker oferuje usługi rekrutacyjne pracowników zagranicznych - głównie z Nepalu. Usługi są prowadzone w porozumieniu z utworzoną przez lata dużą siecią zaufanych lokalnych agencji rekrutacyjnych, jak i przez własne, rodzinne biuro zlokalizowane w stolicy Nepalu - Katmandu. Posiada również swoje biuro w stolicy Indii - Nowym Delhi. Znajomość rynku nepalskiego, obowiązujących tam warunków prawnych, a przede wszystkim mentalności tamtejszej ludności pozwala na skuteczną selekcję kandydatów, równocześnie dbając o bezpieczeństwo zleceniodawców. Firma przeprowadza wszystkie niezbędne formalności, począwszy od uzyskania zezwoleń na przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z prawem nepalskim, poprzez uzyskanie zezwolenia na pracę i wizy, kończąc na opiece nad zrekrutowanymi pracownikami przez cały okres świadczenia przez nich pracy w Polsce.

 

AKY Idea Maker zajmuje się również doradztwem edukacyjnym,  prowadząc nabór kandydatów na studia jako outsourcingowe centrum rekrutacyjne dla  uczelni partnerskich. Obecnie koncentruje się na promocji kształcenia w Polsce, ale cały czas rozszerza ofertę o inne kraje w Europie i na całym świecie. Oferta obejmuje nie tylko studia wyższe, ale także różnorodne kursy. Prowadzi również kursy języka polskiego dla cudzoziemców, przygotowujące do egzaminu przed Państwowa Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, którego zaliczenie jest niezbędne do ubiegania się o pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwo. W ofercie są również kursy języka polskiego i języka angielskiego przygotowujące do podjęcia studiów wyższych czy też doszkalające kursy języka branżowego.

 

W zakresie importu i eksportu AKY Idea Maker oferuje orzechy piorące (mydlane), które są naturalnym środkiem czyszczącym wszechstronnego użytku, stanowiącym alternatywę dla środków chemicznych. Łupiny orzechów zawierają saponinę, czyli naturalne mydło. Ma ono działanie oczyszczające, odtłuszczające, bakterio i grzybobójcze oraz jest całkowicie biologicznie rozkładalne. Są produktem antyalergicznym. Pochodzą z lokalnej, rodzinnej uprawy, do której nie są stosowane żadne środki chemiczne.

 

Poza działalnością biznesową od 2006 roku AKY Idea Maker angażuje się w różnorodne wydarzenia kulturalne, których celem jest promocja Nepalu w Polsce. Przygotowuje prelekcje o Nepalu i festiwale kultury nepalskiej, regularnie odwiedza przedszkola i szkoły, a także organizuje potańcówki z muzyką nepalską i indyjską.

 

STRONA INTERNETOWA AKY IDEA MAKER