Uczelnia Łukaszewski

Uczelnia Łukaszewski istnieje od ponad 20 lat i szczyci się kształceniem ludzi przedsiębiorczych łącząc w swoich programach wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą, a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą oraz hasłem naszej uczelni było od samego początku jej istnienia „Wiedza – Umiejętności – Kompetencje” na długo przed tym jak takie same hasło pojawiło się w ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

Uczelnia Łukaszewski jest uczelnią niepaństwową założoną przez Spółkę „Zarządzanie Personelem Sp. z o.o.” w 2001r. Jest to pierwsza uczelnia w Polsce specjalizująca się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi. Została założona w 2001r. pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem przez Spółkę Zarządzanie Personelem Sp. z o.o. Uczelnia Łukaszewski, niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2001 r. wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem ,,202’’ z prawem prowadzenia studiów na kierunkach Zarządzanie oraz Administracja.

Misją Uczelni Łukaszewski jest kształcenie kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki tak, aby byli oni dobrze przygotowani do podjęcia   pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami stawianymi   przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej.

Swoją misję realizujemy poprzez studia w formie tradycyjnej, jak i poprzez internet. Naszym zadaniem jest kreowanie swobodnego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu młodzieży oraz doskonaleniu predyspozycji kadr menadżerskich i firm.

W swoich działaniach uczelnia kieruje się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami i wartościami takimi jak: wolność nauczania, wolność badań naukowych, dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka.

Specjalistyczne studia MBA, EMBA oraz DBA

MBA (Master of Business Administration) silnie koncentruje się na rozwoju umiejętności przywódczych, znaczeniu etyki i odpowiedzialności korporacyjnej. Zapewnia wiedzę akademicką, a także praktyczną wiedzę, umożliwiającą sukcesy na stanowiskach kierowniczych.

EMBA (Executive Master of Business Administration) przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menadżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze.

Celem studiów Doctor of Business Administration jest dostarczenie naszym słuchaczom unikatowej zaawansowanej wiedzy  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania i ekonomii.

 

Kontakt:

office@ulu.edu.pl

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA

Materiały

uczelnia-lukaszewski.pdf