Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna

 

„RSSI” jest polską spółką, której udziałowcem jest Skarb Państwa. Inwestując w polską branżę spożywczą Spółka aktywnie działa w następujących kategoriach:

  • przemysł owocowo-warzywny,
  • pomieszczenia magazynowe, sortownie, chłodnie i magazyny surowców rolnych,
  • przetwórstwo zbóż i roślin strączkowych,
  • handel hurtowy artykułami rolno-spożywczymi. Spółka ma także możliwość inwestowania, przejmowania spółek, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw, a następ nie restrukturyzacji tych aktywów i przywracania im zdolności do aktywnego uczestnictwa w rynku.

 

ŚWIEŻE JABŁKA Z POLSKI

Obecnie RSSI pozyskuje z polskich sadów 250 000 ton jabłek, z czego 20% to jabłka deserowe przeznaczone na eksport. Dysponujemy dwiema nowoczesnymi sortowniami owoców o łącznej wydajności 40t na godzinę oraz bardzo nowoczesnym zapleczem konfekcjonującym. Posiadamy bazę maga zynową o pojemności 30 000t; wszystkie nasze lodówki to ULO. Jesteśmy w stanie przy gotować duże i jednorodne partie towaru wysokiej jakości. Celem RSSI jest zapewnienie polskim sadownikom dostępu do rynków zagranicznych po przez gromadzenie w jednym miejscu kompetencji produkcyjnych, wysoką siłę nabywczą oraz wdrażanie niezależnych i wewnętrznych systemów jakości.

RSSI produkuje naturalne koncentraty owoców i warzyw, pochodzące od sprawdzo nych plantatorów. Proces tworzenia tych koncentratów składa się z kilku etapów. Warto zauważyć, że rozpoczyna się od ekstrakcji soków ze świeżych produktów, a następnie następuje ich klarowanie i redukcja zawartości wody przy użyciu technik czysto fizycznych. Koncentraty produkowane przez nasze przedsiębiorstwo spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa żywności określone w naszych wytycznych pro dukcyjnych. Nasze przedsiębiorstwo wytwarza koncentraty z szeregu produktów, w tym: • Jabłka (70 Bx) • Czerwona porzeczka (65 Bx) • Maliny (65 Bx z aromatem i bez aromatu)

Wykwintne, naturalne oferty produkowane przez naszą firmę są uzyskiwane dzięki tech nice dearomatyzacja. Metoda ta polega na segregacji i intensyfikacji nieodłącznych ele mentów aromatycznych obecnych w świeżo wyciśniętych sokach owocowych. Te esencje owocowe, podobne do koncentratów i przecierów owocowych, stanowią ma teriał pośredni do późniejszego uszlachetnienia. Służą one jako podstawowe składniki do produkcji soków, nektarów i różnych napojów. Ponadto znajdują szerokie zastosowanie jako dodatki smakowe lub zapachowe w sektorach takich jak cukiernictwo, uprawa wino rośli, kosmetyki i inne. W naszym repertuarze mistrzowsko tworzymy smaki z: • Jabłka • Maliny

 

OFICJALNA STRONA ROLNO-SPOZYWCZA SPOLKA INWESTYCYJNA