Kancelarie Adwokackie PAHL & ZIENTARSKA realizują usługi prawne o szerokim spektrum, skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego.

 

Kancelarie specjalizują się przede wszystkim w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z kapitałem chińskim.

 

Wieloletnie doświadczenie w tej materii, a także kompleksowa wiedza zdobyta podczas aktywnej praktyki pozwala na przypisanie Nam cech ekspertów w tym zakresie.

 

Przeprowadzamy kompleksowe procesy zakładania spółek z kapitałem chińskim na terenie Polski, opracowujemy umowy, doradzamy, jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną chińską. Nadzorujemy wiele podmiotów oraz inwestycji. Poznaliśmy specyfikę prawną oraz faktyczną działania chińskich przedsiębiorców oraz spółek.

 

Posiadamy liczne kontakty na terenie Chin oraz Hong Kongu również w zakresie biznesowym oraz inwestycyjnym. Funkcjonujemy w kręgu poważnych inwestorów oraz udziałowców, którzy darzą Nas wielkim szacunkiem. Współpracujemy z Izbami Gospodarczymi z terenu Polski oraz Niemiec. Możemy nawiązać kontakt z niemal każdą branżą biznesową. 

 

Zakres oferowanych usług obejmuje m.in.:

 

porady prawne, stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego, sporządzanie opinii prawnych i analiz, opracowywanie umów, sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych, udział w różnego rodzaju negocjacjach.

 

Członkowie zespołu Kancelarii reprezentują Klientów w toku postępowań negocjacyjnych, przedsądowych, jak również przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi. Aktywnie uczestniczą w polubownym rozwiązywaniu sporów na etapie pozaprocesowym, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów Klientów, które mogłyby powstać na późniejszym etapie.

 

Zróżnicowany zakres specjalizacji zawodowych poszczególnych członków zespołu Kancelarii gwarantuje wszechstronną i kompleksową obsługę prawną, świadczoną w oparciu o naczelne zasady panujące w Kancelarii, tj. rzetelność, poufność oraz dbałość o interesy Klienta, co cechuje nas jako profesjonalistów. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe członków zespołu Kancelarii stanowią natomiast gwarancję świadczenia fachowych usług prawnych na najwyższym poziomie.

 

Nasza oferta

- kompleksowa obsługa prawna inwestorów (Klientów) z terytorium Azji;

- kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego;

- kompleksowa obsługa prawna spółek kapitałowych, w tym z kapitałem zagranicznym;

- ścisła współpraca z kancelariami prawnymi z terytorium Chin oraz UE;

- reprezentowanie w/w podmiotów, w tym zagranicznych przed sądami, instytucjami, podmiotami oraz organami administracji publicznej na terenie RP;

- przeprowadzanie złożonych projektów prawnych z kapitałem zagranicznym;

- pomoc w nabywaniu nieruchomości / udziałów (akcji) przez cudzoziemców na terenie RP;

- zakładanie spółek (firm) na terenie RP z udziałem kapitału zagranicznego (Azja etc.);

- stała współpraca z wieloma firmami z terytorium Chin;

- poszukiwanie inwestorów, kontrahentów na terenie Chin.

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany Naszą ofertą w w/w zakresie, po prostu napisz do Nas e-maila lub zadzwoń – odpowiemy niezwłocznie. Bariera językowa nie stanowi dla Nas żadnego problemu.