Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą
od 1998 roku. Otacza opieką chore i niepełnosprawne dzieci z całej Polski. Przekazuje fundusze na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby. Obecnie ma ponad 32 000 podopiecznych
– są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Fundacja uruchomiła trzy ośrodki rehabilitacyjne w Warszawie: AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS. Zapewnia zakwaterowanie dzieciom i ich rodzicom we własnych hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych podczas turnusów.

Środki na prowadzenie Fundacji pochodzą z ofiarności społecznej, odpisu 1% podatku, wsparcia darczyńców, a także z działalności wydawniczej. W ciągu 19 lat działalności Fundacja – z niewielkiej placówki, początkowo udzielającej pomocy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osobom – stała się jedną z największych tego rodzaju organizacji w kraju. Uzyskała szeroką akceptację i wiarygodność w społeczeństwie. Nie pobiera prowizji
ani od darczyńców, ani od rodziców swoich podopiecznych. Stale rozwija zakres świadczeń dla dzieci, młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących szczególnej troski. Jej misja, obejmująca kompleksowo zarówno pomoc w leczeniu, jak i rehabilitacji cieszy
się coraz większym zainteresowaniem i poważaniem.

Wesprzeć naszą Fundację można poprzez przekazanie darowizny: Alior Bank SA 41 2490 0005 0000 4600 6116 6530 (darowizny na cele statutowe, Program „Zdążyć
z Pomocą”)

 

 

STRONA INTERNETOWA FUNDACJI DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ

Materiały

fundacja-dzieciom-zdążyć-z-pomocą.pdf