FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. to prężnie działające przedsiębiorstwo w sektorze gospodarki odpadami obejmujące swoim zasięgiem teren całego kraju.

Misją firmy jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań związanych ze zbieraniem, transportem i odzyskiem, w tym recyklingiem, odpadów, które łączą w sobie wysoki standard wykonywanej usługi z racjonalnymi rozwiązaniami ekonomicznymi przy równoczesnej dbałości o minimalny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Działamy zgodnie z najnowszymi dostępnymi technologiami oraz w zgodzie z obowiązującymi zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej przepisami ochrony środowiska.


Nasza specjalizacja wyróżniająca nas na rynku gospodarki odpadami to unikatowa technologia niszczenia odpadowych produktów w opakowaniach, pozwalająca nam na bezpieczne niszczenie dużych ilości odpadów, w krótkim czasie, zrównoważone atrakcyjną ceną i wysoką jakością obsługi.


Naszą podstawową wartością są pracownicy, którzy zgodnie hasłem firmy „BIZNES TWORZĄ LUDZIE” pracują nad relacjami biznesowymi opartymi na profesjonalizmie, pogłębianiu długoletniego partnerstwa i stałym rozwoju. Dysponujemy dynamicznym zespołem, posiadającym wysokie kwalifikacje i doświadczenie, co umożliwia nam rozwiązywanie nawet najtrudniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami.
Potwierdzeniem fachowości i uznania dla naszych działań jest współpraca z wieloma renomowanymi firmami. Uznanie dla naszych usług potwierdza dynamicznie poszerzający się portfel naszych Klientów. Satysfakcja naszych Klientów dopinguje nas do dalszej wytężonej pracy nad wdrażaniem nowych rozwiązań

Współpraca w obszarze gospodarowania odpadami obejmuje:

  • organizację systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania tj. na każdym stanowisku pracy począwszy od biur, a skończywszy na halach produkcyjnych;
  • wewnętrzna i zewnętrzna logistyka, w tym: sprawdzone rozwiązania transportowe, specjalistyczne pojemniki i kontenery do przechowywania i przewożenia odpadów;
  • zagospodarowanie odpadów w głównej mierze poprzez ich odzysk, w tym recykling;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa;
  • edukacja ekologiczna i szkolenia dla pracowników;
  • raportowanie o wynikach segregacji odpadów w postaci filmów przygotowanych dla każdego zakładu produkcyjnego obsługiwanego przez Feniks Recykling.

Firma zajmuje się również niszczeniem produktów w opakowaniach. Feniks Recykling posiada własne zakłady niszczenia odpadów w dwóch lokalizacjach w Polsce tj. w województwie mazowieckim i województwie warmińsko-mazurskim.
Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne niszczenie różnych rodzajów odpadowych produktów w różnych rodzajach opakowań w specjalnie do tego zaprojektowanych maszynach. Celem nadrzędnym niszczenia jest rozdzielenie produktu od opakowania w sposób gwarantujący całkowite pozbawienie wartości handlowej, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości recyklingu materiałowego niszczonych odpadów. Dzięki zastosowaniu unikatowego na polskim rynku rozwiązania możliwe jest:

  • skuteczne oddzielenie produktu od opakowania i zniszczenie znaku towarowego;
  • sprawne zniszczenie dużych ilości w krótkim czasie;
  • zrównoważenie atrakcyjnej ceny z wysoką jakością usługi;
  • zagospodarowanie w procesach odzysku, w tym recyklingu zarówno oddzielonego opakowania jak i oddzielonego produktu.

Kontakt:

 

STRONA INTERNETOWA FENIKS RECYKLING

Materiały

magazyn_nr_2_web.pdf