CSL Sp. z o.o. jest Państwa profesjonalnym partnerem, który oferuje kompleksową obsługę spedycyjną wszelkich towarów w eksporcie, imporcie i tranzycie, dostarczanych drogą morską i lądową. Współpracujemy ze spedytorami w wielu państwach i w głównych portach na całym Świecie. Pozwala nam to opracować i zrealizować każde Państwa zlecenie spedycyjne.

Największym atutem firmy jest doskonale wykształcona i pracująca na najwyższym poziomie zawodowym młoda kadra. Sześć osób legitymuje się certyfikatami FIATA (International Federation Freight Forwarders Association).

Nasze podstawowe zalety:

 • jesteśmy operatorem logistycznym oferującym pakiet usług „one stop shopping”,
 • opracowujemy indywidualne oferty dotyczące kompleksowej obsługi logistycznej,
 • jesteśmy elastyczni w doborze usług,
 • posiadajmy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zróżnicowanym łańcuchem dostaw.

Zajmujemy się obsługą:

 • kontenerów,
 • ładunków drobnicowych,
 • ładunków masowych.

 

Misja CSL zawarta w Polityce Jakości opiera się na dążeniu do bycia liderem w branży spedycyjnej, stawiamy sobie za cel ciągły rozwój poprzez elastyczne dostosowywanie swojej działalności do potrzeb i wymagań rynku, oferując usługi jedynie najwyższej jakości w pełni satysfakcjonujące naszych klientów.

Misję realizujemy poprzez:

 • kompleksowość realizacji usług kontrahentów,
 • dbanie o najwyższą jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług,
 • dobór kadr ze względu na ich motywację, kwalifikacje i doświadczenie,
 • nieustanne dążenie do wszechstronnego rozwoju zawodowego pracowników,
 • stały nadzór nad naszymi podwykonawcami w celu zapewnienia najwyższej jakości usługi finalnej,
 • kształtowanie świadomości pracowników firmy w dziedzinie tworzenia jakości,
 • odpowiedzialność wszystkich pracowników firmy za jakość na każdym szczeblu organizacji,
 • postępowanie zgodnie z wymogami prawa odnośnie środowiska, uczestniczenie w łańcuchu logistycznym z podmiotami dbającymi o zrównoważony rozwój.

Zarząd CSL Sp. z o.o. zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

 

STRONA INTERNETOWA CSL