Dołącz do nas


Członkostwo w Izbie Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja niesie za sobą szereg korzyści.

 

Dołącz do nas i korzystaj z dostępu do :

 

zaproszeń na unikalne spotkania B2B

zaproszeń na spotkania z czołowymi postaciami świata biznesu, administracji oraz organizacjami wspierającymi rozwój biznesu w Polsce i za granicą 

zaproszeń na wydarzenia wspierające wymianę gospodarczą i kulturową z partnerami z krajów z Azji

najwyższej klasy networkingu

regularnego newslettera zawierającego informacje dotyczące działalności Izby, aktywności i ofert członków Izby, informacji o nadchodzących wydarzeniach

promocji Państwa firmy na stronie Izby polandasia.com, w newsletterze oraz w mediach społecznościowych i poprzez zawarcie informacji o Państwa firmie w materiałach przekazywanych naszym Partnerom biznesowym w Azji

 

Warunki Członkostwa w Izbie :

Status Członka może być przyznany każdemu podmiotowi posiadającemu osobowość prawną lub nie, polskiemu lub zagranicznemu, który jest pracodawcą. 

 

Aby zostać Członkiem Izby, kandydat jest zobowiązany do:

złożenia deklaracji członkowskiej (deklaracja członkowska dostępna jest w materiałach po prawej stronie);

otrzymania zatwierdzenia Zarządu;

wpłacenia składki członkowskiej za kolejne 12 miesięcy kalendarzowych. 

 

Składki członkowskie zależą od liczby zatrudnionych pracowników i są następujące:

1-10 pracowników - 1500 zł;

11-30 pracowników - 2000 zł;

31-50 pracowników - 2500 zł;

51-100 pracowników 3000 zł;

powyżej 100 pracowników - 3500 zł;

powyżej 200 pracowników- 4000 zł.  

 

Członkostwo ważne jest przez kolejnych 12 miesięcy od momentu opłacenia składki członkowskiej

 

W celu rozpoczęcia procedury rozpatrywania wniosku o członkostwo prosimy o wypełnienie deklaracji i przesłanie je na adres info@polandasia.com.

 

Jeśli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej o korzyściach płynących z członkostwa w Izbie zapraszamy do kontaktu.

 

Z chęcią umówimy się na rozmowę, aby poznać Państwa potrzeby i przedstawić możliwości rozwoju, które daje członkostwo w Izbie Przemysłowo Handlowej Polska-Azja.