Sekcja Gaming, Esport & Interactive media

Sekcja Gaming, Esport & Interactive media

 

W grudniu 2020 roku z inicjatywy członka Izby Polska-Azja QubicGames S.A. powstała nowa Sekcja Izby Gaming, Esport & Interactive media, która skupiać będzie firmy z tych branż zainteresowane znalezieniem partnerów biznesowych i rozwojem firm na rynkach pozaeuropejskich. Sekcja Gaming, Esport & Interactive media będzie skupiać firmy i ekspertów specjalizujących  się w obsłudze firm gamedevowych i e-sportowych (m.in. od strony prawnej, marketingowej i kapitału ludzkiego).

 

Obecnie na rynku w Polsce działa 440 firm sektora. W ciągu ostatnich trzech lat zamknięto 120 developerów, natomiast powstało 160 nowych podmiotów. Produkcja gier na różne urządzenia w 2019 roku przekroczyła wartość 500 mln euro, a sam eksport stanowił 96 % sprzedaży. Polska zajmuje w rankingu Newzoo pozycję 23 na świecie z około 540 mln dolarów przychodów, odpowiadających za 0,1 proc. PKB. W 2020 r. branża gamedevowa zatrudniała ponad 10 tys. pracowników. Dla przykładu, w 2016 roku zatrudniała ok. 4 tys. pracowników, zaś w 2018 roku. 6 tys. (dane te nie obejmują branży e-Sport i dystrybucji na rynku krajowym). Większość zespołów jest niewielkich - 40 proc. firm zatrudnia od 6 do 16 osób. W niewielu mniej (39 proc.) pracuje 5 i mniej osób. Co dziesiąte przedsiębiorstwo ma zespoły liczące 40 i więcej pracowników. Tylko 10 producentów zatrudnia ponad 200 osób.

Prawie wszystkie firmy mają polskich właścicieli.

 

Przewodniczącym Sekcji został Tomasz Janowicz menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży, marketingu, operacjach biznesowych i rozwoju. Ma udokumentowane osiągnięcia w zwiększaniu rentowności organizacji i przekraczaniu celów sprzedażowych. Stworzył wiele działów sprzedaży, specjalizuje się w planowaniu strategicznym i wdrażaniu strategii firm, zarządzaniu operacyjnym i ocenie wydajności, budowanie relacji B2B, B2C, wsparcia i wdrażania nowych Startupów Biznesowych.

 

 

 

Wiceprzewodniczącym został Artur Michalski, Wiceprzewodniczący Sekcji

 

Adwokat. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe.

 

Realizuje projekty związane z obsługą transakcji w obszarach m.in.: gier, e-sportu oraz interactive media. Wspiera krajowych i międzynarodowych producentów i wydawców gier, ze świadomością zawiłości branży i międzynarodowym doświadczeniem w obszarze. Doradza przedsiębiorcom szczególnie w zakresie wypełniania wymogów określonych w krajowych i unijnych regulacjach.