List do Przyjaciół w Kazachstanie

List do Przyjaciół w Kazachstanie

Po wyborach parlamentarnych

W 2021 największy w Azji Centralnej i dysponujący wielkim rozwojowym potencjałem Kazachstan obchodzić będzie 30 lat swojej Niepodległości. W tym czasie zbudowano przyjazne i otwarte na współpracę z innymi Państwo i jego sprawne instytucje państwa demokratycznego i obywatelskiego. Zbudowano Państwo prawa i uporządkowanych konstytucyjnie relacji wybieranego demokratycznie Prezydenta z wybieranym demokratycznie Parlamentem, z niezależnym sądownictwem stojącym na straży obywatelskich praw i relacji Państwo Samorząd Obywatel.  Miałem okazję być niezależnym międzynarodowym obserwatorem procesu wyborczego wyborach prezydenckich  w Kazachstanie i jak wcześniej komentowałem wybory w Kazachstanie, które odbywają się zgodnie z prawem oraz wymogami międzynarodowymi. Gratuluję sprawnego, popartego debatą i aktywnością obywatelską i zgodnego z zasadami demokracji procesu wyborczego do Mażylisu Kazachstanu w dniu 10 stycznia 2021 roku..

W Polsce z uwagą śledzimy nowy etap reform politycznych i społeczno-gospodarczych w Kazachstanie. Z zadowoleniem przyjmujemy kroki mające na celu wzmocnienie roli Parlamentu w Kazachstanie, co generalnie przyczynia się do bardziej zrównoważonego rozwoju kraju i aktywizacji w tym procesie Obywateli, ich organizacji i stowarzyszeń. Lepsze Państwo także patrząc na polskie doświadczenia transformacji ustrojowej po 1989 roku nie rodzi się samo z siebie. Potrzeba wizji, programu, liderów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Aktywności politycznej społecznej i gospodarczej Obywateli.

Z wielkim zainteresowaniem Polacy przyjęli główne  przesłanie Orędzia Prezydenta Kazachstanu z 2019 roku o realizacji koncepcji „Państwa Słuchającego”. Państwa i władzy, która jest czuła na głos i potrzeby Obywatela ale też w procesie rozwoju Państwa i gospodarki tworzy nowe przestrzenie, które wypełnić powinna obywatelska aktywność tak aby po 30 latach Niepodległości Kazachstan zwiększał swoja rolę i wykorzystywał właściwie potencjał społeczny, gospodarczy czy przyrodniczy. Z programu Prezydenta Kazachstanu wynika jasno:

W Roku 30-lecia Niepodległości zostaną przeprowadzone kompleksowe reformy. Musimy skoncentrować nasze wysiłki na budowaniu skutecznego państwa i sprawiedliwego społeczeństwa. Głównym priorytetem jest poprawa jakości życia i zwiększenie dobrobytu obywateli.”

 

Odpowiedzią Kazachstanu na globalne zjawiska i wyzwania jest rozsądna decentralizacja systemu, modernizacja aparatu państwowego, optymalizacja sektora  publicznego, modernizacja gospodarki opartej na wiedzy oraz cyfryzacja tych wszystkich procesów.W efekcie pojawią się nowe dodatkowe impulsy w sprawnym działaniu instytucji państwowych obsługującym potrzeby Obywateli i firm, podnoszących konkurencyjność kazachstańskich przedsiębiorstw, wzmacniających zainteresowanie współpracą zagranicznych partnerów i inwestorów.

Nasz Świat przeżywa dziś trudny okres swojego rozwoju. Nasze dwa kraje - Polska i Kazachstan - nie są wyjątkiem od tej reguły. Naszą wspólna odpowiedzią na te wyzwania jest : jeszcze więcej przyjaźni, życzliwości i współpracy. Wystarczy tylko przypomnieć o naszym strategicznym partnerstwie spedytorów, logistyków i transportowców na Jedwabnym Kolejowym Szlaku Chiny-Zachodnia Europa i wynik 2020 roku.  Na kolejowych intermodalnych szlakach łączących Chiny z Europą przez Kazachstan w 2020 r. przetransportowano 546,9 tys TEU — o 64% więcej niż rok wcześniej.

Wyrażam nadzieję na dalsze zacieśnianie więzi gospodarczych między Polską a Kazachstanem. Od lat wspieram rozwój dwustronnych relacji handlowych i gospodarczych z Kazachstanem. W tym celu miedzy innymi Izba Przemysłowo-Handlowa Polska Azja, Chińsko -Polska Izba Gospodarcza i GD Poland największe w Unii Europejskiej Centrum Handlowe kapitału chińskiego zaprasza władze Kazachstanu i firmy do udziału w Projekcie Centrum Polska Azja GD – hubu wymiany handlowej i współpracy inwestycyjnej Krajow na Jedwabnym Kolejowym Szlaku.

Jako polski parlamentarzysta 5 kadencji, aktywny w naszych politycznych i gospodarczych relacjach  życzę posłom Mażylisu społecznego uznania i satysfakcji w  odpowiedzialnej pracy parlamentarnej. Do szybkiego spotkania na forach i komisjach współpracy Polska Kazachstan.

Janusz Piechociński

W latach 2012-2015 wicepremier i minister gospodarki przewodniczący z polskiej strony Komisji Międzyrządowej współpracy gospodarczej Polska Kazachstan

 

 

 

Poniżej krótkie omówienie propozycji dla władz i firm Kazachstanu:

 

Polska hubem dla kazachstańskich firm w Unii Europejskiej

Dlaczego kazachstańskie towary, zwłaszcza średnich i małych firm, nie są sprzedawane w UE tak, jak byśmy tego chcieli? Ponieważ są nieznane i niewidoczne na rynku europejskim. Dlatego proponujemy wykorzystanie nowych kanałów kontaktów w celu znalezienia nowych partnerów o odpowiednim potencjale i znajomości rynku europejskiego. Proponujemy udział kazachstańskich firm i agencji w projekcie Poland Asia Center GD Poland. Od 2018 roku pracujemy nad przekształceniem największego centrum handlu tradycyjnym kapitału azjatyckiego w Unii Europejskiej (chińskie centrum, 5 wietnamskich, jedno tureckie z zapleczem logistyczno-magazynowym na powierzchni ponad 100 hektarów, 10 km od warszawskiego lotniska) w Azjatyckie Miasto Biznesu.

Proponujemy  otworzyć stałą ekspozycję sprzedaży produktów kazachstańskich w Centrum GD Polska. Początkowo najemcą może być Agencja Eksportowa, która zapewnia wydzielone boksy komercyjne dla kilku wybranych sektorów kazachstańskiej gospodarki. Nie jest konieczne posiadanie  powierzchni większej niż 300-500 mkw., wystarczającej do rozpoczęcia sprzedaży, budowy zaplecza transportowego, logistycznego i magazynowego. Agencja może zlecić GD Poland prowadzenie swojej działalności, ale polecamy znalezienie pracowników wśród kazachstańkiej diaspory w Polsce i tym samym budowanie potencjału w przyszłości.

 Co otrzymujemy ?

po pierwsze wreszcie pojawiły się towary z Kazachstanu i widzimy ich sukces na rynku Polski i UE.

po drugie budujemy niedrogi kanał dystrybucji dla średnich i małych firm.

po trzecie, Agencja Eksportu dowie się, jakiemi produktami, którymi firmami są zainteresowani odbiorcy na rynku europejskim.

po czwarte, dowiadujemy się o kosztach wejścia na rynek europejski (transport, cło, koszty atestów i certyfikacji).

po piąte, możemy szybko wymieniać towary w salonach i strefach sprzedaży oraz dostosowywać podaż do popytu.

 

Obecność produktów  w Centrum Polska Azja GD pozwala pokazać je ponad 4000 firm działajacych w centrach azjatyckich w Polsce i 10-15 tys. nabywców z całej Europy Środkowej i Południowej, którzy codziennie przyjeżdżają do Centrum na zakupy. W efekcie kazachstańskie towary będą do bezpośredniego obejrzenia i dotknięcia produktu  z możliwością negocjacji cen i warunków dostawy.

 

Po uruchomieniu centrum wystawienniczo-sprzedażowego proponujemy jednocześnie uruchomienie promocji i marketingu Kazachstanu, gospodarki, firm i produktów. Izba Polsko-Azja jest gotowa do realizacji w porozumieniu z Ambasadą Kazachstanu w Polsce, ponieważ jest to niezbędne na kolejnym etapie internacjonalizacji produktów z Kazachstanu: wykorzystanie poprzez możliwości polskich firm kanału dystrybucji e-commerce.