Wspólnota Niepodległych Państw


Informacje podstawowe

Wspólnota Niepodległych Państw (w skrócie WNP) to regionalne ugrupowanie zrzeszające kraje byłego ZSRR: Rosję, Białoruś, Ukrainę, Armenię, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan.

Według danych Ministerstwa Rozwoju eksport polskich produktów na rynek państw WNP w 2015 r. wyniósł 10,1 mld USD. Deficyt handlowy z państwami należącymi do WNP w 2015 r. był na poziomie 6 mld €.

 

Dane statystyczne dotyczące wymiany handlowej Polska - WNP w 2014 r. (w mln USD)

Kraj

Eksport

Import

Białoruś

2 150,0

852,9

Rosja

9 414,0

23 420,0

Ukraina

3 887,8

1 981,4

Azerbejdżan

103,0

24,7

Kazachstan

430,0

595,7

Tadżykistan

18,9

1,0

Uzbekistan

136,3

30,9

Armenia

49,3

8,5

Turkmenistan

60,4

7,5

Mołdowa

331,6

132,8

Kirgistan

43,6

5,1

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

 

Najważniejsze towary w eksporcie i imporcie Polska - WNP

Białoruś, eksport: wyroby przemysłu elektromaszynowego, artykuły chemiczne, artykuły rolno-spożywcze, wyroby z żeliwa i stali, wyroby ceramiczne, wyroby przemysłu drzewno-papierniczego; import: nawozy, paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, drewno i artykuły z drewna, żeliwo i stal oraz wyroby z żeliwa i stali.

Rosja, eksport: artykuły perfumeryjne i kosmetyczne, farmaceutyki, farby, lakiery, tusze, przetwory owocowe i warzywne, wyroby i pieczywo cukiernicze, żywe rośliny, korzenie i kłącza; import: ropa naftowa, bitumity, wosk mineralny, nawozy sztuczne, produkty chemii nieorganicznej, produkty chemii organicznej.

Ukraina, eksport: wyroby przemysłu elektromaszynowego, przemysł chemiczny, produkty mineralne, produkty rolno-spożywcze, wyroby metalurgiczne; import: wyroby metalurgiczne, artykuły rolno-spożywcze, produkty mineralne, artykuły przemysłu elektromaszynowego, wyroby chemiczne, wyroby przemysłu lekkiego.

Azerbejdżan, eksport: wyroby przemysłu elektromaszynowego, wyroby przemysłu chemicznego, wyroby metalurgiczne, artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu drzewno-papierniczego, wyroby ceramiczne; import: propan, orzechy laskowe, soki i napoje.

Kazachstan, eksport: maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, świeże owoce, produkty farmaceutyczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części, wyroby higieniczne, cukry i wyroby cukiernicze, produkty perfumeryjne i kosmetyczne, farby i lakiery; import paliwa mineralne, oleje mineralne, chemikalia organiczne, organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, nasiona i owoce oleiste, rośliny przemysłowe i lecznicze, zboża.

Tadżykistan, eksport: gotowe artykuły spożywcze, urządzenia mechaniczne i elektryczne, wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, pojazdy, statki powietrzne; import: produkty petrochemiczne, zboża, nośniki energii, gaz ziemny, artykuły spożywcze, materiały i wyroby włókiennicze.

Uzbekistan, eksport: urządzenia mechaniczne i elektryczne, dostawy zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego, produkty przemysłu chemicznego, środki transportu, artykuły spożywcze, produkty pochodzenia roślinnego; import: produkty mineralne, produkty przemysłu chemicznego, materiały i wyroby włókiennicze.

Armenia, eksport: wyroby przemysłu elektromaszynowego, produkty przemysłu chemicznego, artykuły rolno-spożywcze; import: wyroby metalurgiczne, artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu lekkiego.

Turkmenistan, eksport: wyroby przemysłu elektromaszynowego, artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu chemicznego; import: gaz ziemny, bawełna, przędza i tkaniny bawełniane, wyroby przemysłu lekkiego.

Mołdawia, eksport: zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, gotowe artykuły spożywcze, produkty przemysłu chemicznego, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, drewno; import: gotowe artykuły spożywcze, produkty pochodzenia roślinnego, produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, materiały i wyroby włókiennicze, maszyny i urządzenia mechaniczne, drewno.

Kirgistan, eksport: maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, papier i tektura, produkty perfumeryjne, kosmetyczne oraz toaletowe, produkty farmaceutyczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części, cukry i wyroby cukiernicze, meble, tworzywa sztuczne; import: tytoń, ołów i artykuły z ołowiu, warzywa, rudy metali, pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, narzędzia z metali nieszlachetnych.