WNP - Republika Białorusi


Informacje podstawowe

Według danych Ministerstwa Gospodarki w 2013 r. Białoruś była ważnym partnerem gospodarczym Polski, trzecim po Rosji i Ukrainie wśród krajów WNP. Wysokość eksportu została oszacowana na poziomie 2.2 mld USD.

Z kolei ok. 7500 polskich firm realizuje eksport na rynek białoruski. W 2013 r. miesięcznik Forbes sklasyfikował Białoruś na 10 miejscu wśród państw, z którymi Polska osiągnęła największą nadwyżkę (4,9 mld PLN). W 2014 r. eksport z Polski na Białoruś wyniósł 2,15 mld USD,  import z Białorusi 852,9 mln USD. W 2015 r. Polska zajmowała 8 miejsce wśród państw, z którymi Białoruś miała największy eksport (767 mln USD). Pod względem importu, Polska zajęła 6 miejsce (1 082,1 mln USD).

 

Podstawy prawno-traktatowe

 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, Brześć luty 2012 r.
 • Umowa o współpracy gospodarczej między rządem RP a rządem Republiki Białoruś, kwiecień 2004 r.
 • Porozumienie w sprawie organizacji przewozów, Mińsk marzec 1992 r.
 • Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Warszawa czerwiec 1992 r.
 • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, Mińsk listopad 1992 r.

 

Dane statystyczne dotyczące wymiany handlowej Polska - Białoruś

Obroty handlowe Polska-Białoruś (w mln USD)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Obroty

2 056,0

2 261,4

2 915,0

2032,3

2 442,7

3 217,3

3 003,0

3 210,0

Saldo

-101,2

-18,5

290,8

395,3

767,7

506,5

1 026,8

1 651,0

Źródło: GUS

Eksport z Polski na Białoruś (w mln USD)

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

     2012

     2013

    977,4

  1 121,5

  1 602,4

  1 213,8

  1 605,2

   1 861,9

  2 014,9

  2 431,0

Źródło: GUS

Import z Białorusi do Polski (w mln USD)

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

  1 078,6

  1 140,0

  1 312,6

    818,5

    837,5

  1 355,4

  988,135

   779,4

Źródło: GUS

 

Główne trendy w wymianie handlowej

Najważniejsze towary eksportowe:

 • wyroby przemysłu elektromaszynowego;
 • świeże jabłka, gruszki;
 • papier i karton;
 • leki;
 • pomidory;
 • mleko;
 • wyroby metalurgiczne;
 • produkty przemysłu chemicznego;
 • urządzenia drobiarskie;
 • części do kamer telewizyjnych;
 • koks i półkoks z węgla;
 • ciągniki.

Najważniejsze towary importowe:

 • produkty mineralne (ropopochodne);
 • nawozy potasowe;
 • gaz skroplony;
 • pręty żebrowane;
 • nawozy azotowe;
 • drewno;
 • metale czarne.

 

Obszar wzajemnych inwestycji

W 2015 r. polskie inwestycje bezpośrednie do Białorusi wyniosły 195 mln USD (w 2014 r. 158 mln USD). Polska zajmuje 7 miejsce wśród najważniejszych krajów-inwestorów. Na Białorusi działa ponad 350 przedsiębiorstw z udziałem polskiego kapitału. Wśród największych przedsiębiorstw z kapitałem polskim działających na terenie Białorusi wyróżnić można: VOX, Atlas, Getin Holding, Idea Bank, Black Red White.

Na uwagę zasługuje położony 25 km od Mińska Białorusko-chiński park przemysłowy, specjalizujący się w elektronice, chemii cienkiej, biotechnologii, inżynierii oraz produkcji nowych materiałów, a także Park Wysokich Technologii zlokalizowany w centrum Mińska, specjalizujący się w IT, ICT, elektronice, mechatronice, łączności.

Białoruś posiada obecnie 6 wolnych stref ekonomicznych: WSE Grodno, WSE Mogilev, WSE Homel, WSE Brześć, WSE Mińsk oraz WSE Witebsk.


Perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej:

 • farmaceutyka
 • biotechnologia
 • transport, logistyka
 • IT
 • rolnictwo
 • technologie energooszczędne
 • przetwórstwo spożywcze
 • produkcja mebli
 • przemysł tekstylny