WNP - Federacja Rosyjska


Informacje podstawowe

W 2015 roku Polska zajęła 4 miejsce wśród państw UE pod względem wysokości obrotów handlowych, a wśród wszystkich partnerów handlowych znalazła się na 12 miejscu.

 

Podstawy prawno - traktatowe

 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o żegludze po Zalewie Wiślanym, Sopot wrzesień 2009 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem FR o współpracy gospodarczej, listopad 2004 r.
 • Porozumienie o partnerstwie i współpracy ustanawiające partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami a Federacją Rosyjską, czerwiec 1994 r.,  Protokół – Luksemburg, kwiecień 2004 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem FR w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, maj 1992 r.
 • Porozumienie między Rządem RP a Rządem FR o współpracy polskich województw z regionem Sankt Petersburga, październik 1992 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem FR o współpracy trans-granicznej, październik 1992 r.

 

Dane statystyczne dotyczące polsko-rosyjskiej wymiany handlowej

Porównanie statystyk handlu zagranicznego GUS i ROSSTAT za lata 2014 - 2015 (w mln USD)

 

ROSSTAT 2014 r.

GUS 2014 r.

ROSSTAT 2015 r.

GUS 2015 r.

Polska sprzedała

          7 078,8

      9 414,0

        4 097,1

       5 707,0

Polska kupiła

        15 941,7

    23 420,0

        9 652,9

       1 385,4

Obroty w mln USD

        23 020,6

    32 834,0

      13 750,0

     20 092,4

Saldo

        -8 862,9

   -14 006,0

       -5 555,8

      -8 678,4

Źródło: Informator ekonomiczny MSZ

 

Główne trendy w wymianie handlowej

Najważniejsze towary w eksporcie z Polski do Rosji

 • artykuły perfumeryjne i kosmetyczne
 • farmaceutyki
 • farby
 • lakiery i tusze
 • przetwory owocowe i warzywne
 • wyroby i pieczywo cukiernicze
 • żywe rośliny, kłącza, kwiaty cięte

Najważniejsze towary w imporcie z Rosji do Polski

 • ropa naftowa
 • bitumity
 • woski mineralne
 • nawozy sztuczne
 • produkty chemii nieorganicznej
 • produkty chemii organicznej

Na mocy Dekretu Prezydenta FR nr 560 z dnia 6 sierpnia 2014 r. import artykułów rolno-spożywczych uległ znacznemu zmniejszeniu, a w części towarów (mięso i podroby świeże schłodzone, mrożone, wędzone, solone i suszone) objętych embargiem, import został wstrzymany w całości.

 

Obszar wzajemnych inwestycji

Z danych opublikowanych przez NBP dotyczących inwestycji wynika, iż w 2015 r. Polska zainwestowała w Rosji łącznie 20 mln USD. Natomiast rok wcześniej polskie inwestycje wyniosły 70 mln USD. Polskie firmy zainwestowały przede wszystkim w środki higieny, opakowania do kosmetyków i napojów, farmację, ceramikę sanitarną, chemię budowlaną, elektrotechnikę oraz w napoje. Polski kapitał w większości zlokalizowany jest w Centralnym Okręgu Federalnym, Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym i Syberyjskim Okręgu Federalnym.

Do najatrakcyjniejszych regionów dla polskich inwestycji należą: Moskwa, Obwód Kaliningradzki, Obwód Kemerowski, Sankt Petersburg, Obwód Rostowski,, Obwód Włodzimerski czy Obwód Swierdłowski.

Z kolei inwestycje rosyjskie w Polsce w dużej mierze dotyczą sektora paliwowego, metalurgii, IT, handlu oraz dystrybucji.