Republika Indii


Informacje podstawowe

W 2015 r. obroty handlowe pomiędzy Polską a Indiami wyniosły ok. 2 207,0 mln USD, podobnie jak w 2014 r. Wartość eksportu wyniosła ok. 464,7 mln USD. Saldo wymiany handlowej z Indiami w 2015 r. było ujemne i wyniosło -1 277,5 mln USD.

 

Podstawy prawno-traktatowe

 • Umowa w sprawie ruchu telekomunikacyjnego między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii, wrzesień 1956 r.
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii w sprawie współpracy żeglugowej, czerwiec 1960 r.
 • Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL a Rządem Indii, maj 1960 r.
 • Druga Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL a Rządem Indii, listopad 1961 r.
 • Trzecia Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL a Rządem Indii, styczeń 1965 r.
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej, styczeń 1977 r.
 • Umowa o współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii, styczeń 1977 r.
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, czerwiec 1989 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, styczeń 1993 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, październik 1996 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indii dotycząca współpracy w dziedzinie obronności, marzec 2003 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, maj 2006 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie turystyki, wrzesień 2009 r.

 

Dane statystyczne dotyczące polsko-indyjskiej wymiany handlowej

Obroty handlowe (w mln USD)

 

 1.  
 1.  

I kw. 2016

Obrót

2 274, 8

2 207,0

633, 01

Eksport

552, 5

464, 7

138, 46

Import

1 722, 4

1 742, 3

494, 55

Saldo

- 1 169, 9

- 1 277, 5

-356, 09

Źrodło: informator ekonomiczny MSZ

 

Główne trendy w wymianie handlowej

Najważniejsze towary w eksporcie z Polski do Indii

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne;
 • urządzenia do rejestracji i odbioru dźwięku;
 • wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych;
 • produkty mineralne;
 • produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
 • tworzywa sztuczne (w tym kauczuk i wyroby z kauczuku);
 • kamienie szlachetne i nieszlachetne;
 • sztuczna biżuteria;
 • artykuły rolno-spożywcze;
 • ścier drzewny.

Najważniejsze towary w imporcie z Indii do Polski

 • produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
 • materiały i wyroby włókiennicze;
 • wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych;
 • urządzenia mechaniczne i elektryczne,
 • tworzywa sztuczne;
 • produkty rolno-spożywcze.

 

Obszar wzajemnych inwestycji

Indie są drugim najważniejszym rynkiem docelowym w Azji dla inwestycji z Polski (po Singapurze, a przed Chinami). Wysokość kapitału polskich firm w 2012 r. wyniosła 217,5 mln USD, wobec 182 mln USD w 2011 r. Z kolei w wysokość kapitału zainwestowanego przez firmy indyjskie w Polsce w 2013 r. wyniosła 92 mln USD. Polska znajduje się w grupie państw Unii Europejskiej, która przyciąga najwięcej indyjskiego kapitału. Ponadto Polska jest największym odbiorcą indyjskiego BIZ w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do największych indyjskich firm działających w Polsce należą: Tata Consultancy Services, Infosys BPO, Wipro, Sharda Group, Eurobatt, ZenSar Technologies, Essel Propack, Escorts. Firma Arcelor-Mittal, będąca największym producentem stali w Polsce, nie jest uwzględniania jako kapitał indyjski z uwagi na siedzibę w Luksemburgu.

W 2014 r. odnotowano ponad 1000 polskich eksporterów oraz prawie 4 tys. firm importujących towary z Indii. Większość polskich inwestycji w Indiach dotyczy przemysłu przetwórczego. Jako największe polskie inwestycje w Indiach wskazać należy: Bioton, Polmor, Can Pack, fabryka materiałów opatrunkowych Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych.

 

Perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej Polski z Indiami

 • przemysł spożywczy;
 • przemysł maszynowy;
 • przemysł stoczniowy;
 • przemysł obronny;
 • przemysł chemiczny;
 • przemysł farmaceutyczny;
 • energetyka;
 • usługi;
 • budownictwo.