Korea Południowa


Informacje podstawowe

Korea Południowa w ciągu ostatnich 25. lat osiągnęła sukces gospodarczy. W 2015 r. Korea zajęła 13. miejsce na świecie pod względem wielkości PKB. Kraj ten należy do grona najbardziej rozwiniętych i zaawansowanych technologicznie gospodarek świata.

W 2015 r. obroty handlowe Polski i Korei Południowej były na poziomie 3,5 md USD. Eksport polskich produktów w 2015 r. wyniósł 696,6 mln USD.

 

Podstawy prawno-traktatowe

 • Umowa między Rządem RP a Rządem RK o współpracy gospodarczej, grudzień 2004 r.
 • Umowa o Handlu i Współpracy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei, marzec 2001 r.
 • Umowa o wzajemnej współpracy i pomocy celnej, czerwiec 1999 r.
 • Umowa o współpracy naukowo-technicznej, październik 1993 r.
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, czerwiec 1991 r.
 • Umowa o komunikacji lotniczej, październik 1991 r.
 • Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, listopad 1989 r.

 

Dane statystyczne dotyczące polsko-koreańskiej wymiany handlowej

Bilans handlowy Polska-Korea Południowa (w mln USD)

 

               2013

               2014

              2015

             Import

           3 600,7

            3 849,5

           2 807,5

            Eksport

             777, 2

             777, 9

             696,3

      Wzrost importu

                 -2,1

                 6,9

               -27,1

      Wzrost eksportu

                44,9

                -0,3

                -9,9

Źródło: Korea International Trade ASSOCIATION

 

Główne trendy w wymianie handlowej

Najważniejsze towary w eksporcie z Polski do Korei Południowej

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne;
 • urządzenia do rejestracji i odbioru dźwięku;
 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych;
 • pojazdy;
 • statki powietrzne;
 • wyroby z kamieni, gipsu, cementu;
 • wyroby ceramiczne;
 • jednostki pływające i współdziałające urządzenia;
 • szkło.

Najważniejsze towary w imporcie z Korei Południowej do Polski

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne;
 • urządzenia do rejestracji i odbioru dźwięku;
 • tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
 • przyrządy i aparaty optyczne;
 • przyrządy i aparaty medyczne;
 • kauczuk i wyroby z kauczuku;
 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych.

 

Obszar wzajemnych inwestycji

Polska jest liderem wśród państw Europy Środkowo Wschodniej pod względem przyciągania inwestycji z koreańskim kapitałem.

       Kraj

   Liczba inwestorów koreańskich

 Wartość inwestycji koreańskich (w mln USD)

     Polska

                          159

                                     1 441

   Słowacja

                          375

                                     1 228

    Czechy

                          170

                                     1 183

   Rumunia

                           92

                                       618

     Węgry

                         207

                                       418

Źródło: Korea Eximbank (2015)

Kapitał koreański został w większości zainwestowany w przemysł i technologie związane z nowoczesną elektroniką użytkową i AGD. W Polsce inwestują największe koreańskie konglomeraty - LG, Samsung oraz SK.

Z kolei polscy przedsiębiorcy zainwestowali w Korei 4,335 mln USD.

 

Perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej

 • energetyka jądrowa
 • infrastruktura
 • transport
 • telekomunikacja