Japonia


Informacje podstawowe

Japonia to druga najbardziej technologicznie rozwinięta gospodarka świata, a czwarta pod względem wysokości PKB liczonego na bazie (PPP) parytetu siły nabywczej (dane: CIA World Fact Book 2012). Gospodarka Japonii w dużej mierze opiera się na imporcie surowców produkcyjnych oraz paliw. Japonia zajmuje 4. miejsce na liście państw, z którymi Polska notuje największy ujemny bilans handlowy (po Chinach, Rosji i Republice Korei). W 2015 r. deficyt handlowy wyniósł 1,9 mld €. Według danych Ministerstwa Gospodarki w 2013 r. Japonia zajęła 34. miejsce na liście polskich rynków eksportowych, zaś 18. miejsce, jeśli chodzi o import.

Obecnie trwają negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu między krajami członkowskimi Unii Europejskiej a Japonią. Zawarcie umowy o wolnym handlu przyczyni się do zmniejszenia barier w wymianie handlowej, a także ułatwi realizację inwestycji biznesowych na rynkach Unii Europejskiej i Japonii.

 

Podstawy prawno-traktatowe

 • Memorandum o współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, marzec 2010 r.
 • Umowa ws. zniesienia obowiązku wizowego i opłat za wizy od obywateli obu Państw, grudzień 1998 r.
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i dochodów, Tokio, luty 1980 r.
 • Układ o Handlu i Żegludze, Tokio, listopad 1978 r.
 • Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, listopad 1978 r.

 

Dane statystyczne dotyczące polsko-japońskiej wymiany handlowej

Wymiana handlowa (w mln EUR)

 

      2010

       2011

       2012

      2013

      2014

      2015

   Obroty

    3 075,4

    3 075,4

    2 658,7

    2 657,9

    2 852,9

    2 894,0

   Eksport

     346,7

     408,7

      440,1

      509,0

     492,1

      514,0

   Import

    2 728,6

    2 666,7

    2 218,6

    2 148,9

    2 360,8

    2 380,0

    Saldo

   -2 382,1

   -2 258,0

   -1 788,5

   -1 639,9

   -1 868,7

   -1 866,0

Źródło: System Insigos, Ministerstwo Gospodarki

 

Główne trendy w wymianie handlowej

Najważniejsze towary w eksporcie z Polski do Japonii:

 • wyroby tytoniowe;
 • urządzenia mechaniczne;
 • urządzenia elektryczne;
 • urządzenia do rejestracji i odbioru dźwięku;
 • pojazdy;
 • produkty przemysłu motoryzacyjnego;
 • statki powietrzne;
 • chemia przemysłowa;
 • meble;
 • produkty ceramiczne;
 • jednostki pływające i współdziałające urządzenia;
 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych.

Obecnie Japonia utrzymuje zakaz importu polskiej wieprzowiny, jabłek oraz papryki.

Najważniejsze towary w imporcie z Japonii do Polski

 • pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób;
 • części do silników;
 • odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne;
 • maszyny drukarskie;
 • przyrządy optyczne;
 • części do aparatury nadawczej i odbiorczej dla telewizji, radiofonii, telefonii, kamer, itp.

 

Obszar wzajemnych inwestycji

Japonia stanowi najważniejsze źródło bezpośrednich inwestycji Azji w Polsce. Obecnie w Polsce działa ok. 300 firm z udziałem kapitału japońskiego, a prawie 90 przedsiębiorstw to firmy produkcyjne. Japońskie inwestycje trafiały głównie do branży motoryzacyjnej, elektroniki czy przemysłu spożywczego. Według danych NBP skumulowana wartość zobowiązań z tytułu japońskich BIZ w Polsce wyniosła na koniec 2014 r. ok. 870 mld €. Na liście Największych Inwestorów Zagranicznych PAIiIZ w 2012 roku umieścił ponad 40 firm japońskich, wśród nich m.in. Bridgestone, Panasonic, Sharp, Toyota, Mitshubishi, Fujitsu.

Z kolei polskie inwestycje w Japonii są obecnie niewielkie.


 

Perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej Polski z Japonią to przede wszystkim:

 • elektronika
 • biotechnologia
 • energetyka
 • sektor chemiczny
 • sektor finansowy
 • transport

Szczegóły na temat biężących wydarzeń w obszarze gospodarczym pomiędzy Polską a Japonią dostarcza JETRO - Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO, semi-rządowa organizacją powołana przez rząd japoński w 1958 r. w celu promocji japońskiego eksportu za granicą. 

www.jetro.go.jp