ASEAN


Informacje podstawowe

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo Wschodniej (ang. Association of South - East Asian Nations – ASEAN) to organizacja polityczno-gospodarcza, w skład której wchodzą Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei Darussalam, Wietnam, Laos, Myanmar (Birma) oraz Kambodża. Kraje ASEAN są jednymi z najbardziej rozwijających się na świecie. Ich potencjał ekonomiczny stanowi dynamicznie rozwijająca się gospodarka oraz duży rynek wewnętrzny.

W 2014 r. kraje należące do ASEAN wytworzyły dobra i usługi o wartości ponad 2,5 biliona USD. W 2014 r. eksport osiągnął wartość 1,3 bln USD, zaś import wyniósł 1,2 bln USD.

Z kolei eksport polskich produktów do państw ASEAN w 2014 r. wyniósł 1,7 mld USD, a import 5,4 mld USD.

Porozumienie o współpracy pomiędzy krajami UE a ASEAN zostało podpisane w 1980 r., a w 2003 r. weszła w życie inicjatywa TREATI (The Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative).

Dane statystyczne dotyczące wymiany handlowej ASEAN

Eksport (w mln USD)

Partner handlowy

2010

2011

2012

2013

ASEAN

247,329.4

308,326.2

300,849.6

303,979.0

Partner handlowy

716,477.0

821,931.0

819,815.2

811,307.7

Australia

34,912.7

36,961.9

42,237.0

41,377.0

Kanada

4,921.8

4,904.5

5,022.6

5,220.7

Chiny

104,847.8

114,922.6

127,710.4

135,648.9

EU-28

102,531.6

108,361.1

102,614.1

97,287.3

Hong-Kong

71,339.9

79,266.9

74,993.9

76,026.8

Indie

35,024.0

41,569.8

39,494.2

38,760.9

Japonia

94,791.8

134,428.4

112,899.1

108,073.2

Nowa Zelandia

4,240.8

4,572.6

5,375.3

5,404.9

Pakistan

5,092.0

5,975.7

5,052.3

5,067.9

Republika Korei

41,709.2

49,394.1

49,119.2

45,756.0

Rosja

2,566.9

2,612.6

3,203.7

3,275.3

USA

83,704.5

87,682.8

86,803.6

88,533.8

Pozostałe kraje

130,794.2

151,277.9

165,289.8

160,874.4

Total

963.806,4

1130,257.2

1120,664.8

1115,286.7

Źródło: ASEAN Trade Statistics Database as of 4 December 2014


Import (w mln USD)

Partner handlowy

2010

2011

2012

2013

ASEAN

226,318.0

243,011.1

247,872.8

247,330.0

Partner handlowy

635,210.7

783,868.5

836,770.5

836,471.3

Australia

20,008.3

22,148.9

21,871.3

20,851.8

Kanada

4,655.0

4,466.2

5,270.5

5,800.1

Chiny

96,344.7

124,173.7

142,694.4

153,932.5

EU-28

87,092.4

99,859.0

108,380.0

111,837.6

Hong-Kong

23,669.1

14,919.3

12,479.9

11,403.9

Indie

19,166.1

25,409.4

25,045.3

22,565.1

Japonia

94,289.8

117,245.6

123,359.5

104,433.0

Nowa Zelandia

3,072.7

3,654.4

3,265.8

3,643.9

Pakistan

1,115.7

742.3

780.8

668.7

Republika Korei

43,472.5

56,268.9

59,459.3

59,568.4

Rosja

6,454.2

11,216.7

12,417.9

13,779.4

USA

82,486.4

87,725.7

86,860.6

85,896.5

Pozostałe kraje

153,383.6

215,038.4

234,885.5

242,090.5

Total

861.528,7

1026,879.6

1084,643.5

1083,801.4

Źródło: ASEAN Trade Statistics Database as of 4 December 2014


Wymiana handlowa Polska-ASEAN (w mln USD)

Eksport

2010

2011

2012

2013

2014

Brunei

0,22

0,89

0,016

6,64

0,98

Filipiny

18,30

40,29

51,98

54,45

102,26

Indonezja

 

840,8

745,0

842,3

938,6

Laos

brak danych

1,2

brak danych

brak danych

brak danych

Malezja

207,00

165,30

195,78

310,13

189,55

Myanmar

brak danych

brak danych

brak danych

4,2

21,2

Tajlandia

869,5

1021,4

925,9

1049,7

877,8

Wietnam

106,0

130,0

158,0

147,0

173,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki, GUS

 

Import

2010

2011

2012

2013

2014

Brunei

0,01

0,041

0,005

0,009

0,021

Filipiny

153,96

139,14

144,00

149,27

250,24

Indonezja

 

719,9

623,0

701,6

789,7

Laos

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Malezja

752,66

710,25

689,97

673,97

981,20

Myanmar

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Tajlandia

156,0

173,2

167,3

182,1

188,9

Wietnam

515,0

783,0

819,0

1144,0

1297,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki, GUS


Brunei, eksport: urządzenia elektryczne i mechaniczne, opony, papier, wyroby stołowe, artykuły z tworzyw sztucznych, reklamy handlowe; import: odzież bawełniana, urządzenia elektryczne, parasole, okucia meblowe, płaszcze kąpielowe.

Filipiny, eksport: artykuły rolno-spożywcze, produkty pochodzenia zwierzęcego (mleko i jego przetwory), wyroby przemysłu elektromaszynowego, statki i łodzie, wyroby przemysłu drzewno-papierniczego, produkty przemysłu chemicznego; import: artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysły elektro-maszynowego, urządzenia mechaniczne i elektryczne, tekstylia, wyroby przemysłu chemicznego, wyroby spożywcze.

Indonezja, eksport: chemikalia, serwatka, maszyny i urządzenia mechaniczne, nabiał, kosmetyki; import: surowa i częściowo przetworzona guma, komponenty elektroniczne, wyroby elektroniczne dla odbiorcy końcowego, wyroby drewniane, obuwie, tekstylia, produkty rolne.

Laos, eksport: urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, tworzywa sztuczne; import: materiały i wyroby włókiennicze, gotowe artykuły spożywcze, produkty pochodzenia roślinnego.

Myanmar, eksport: produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, urządzenia mechaniczne i elektryczne; import: materiały i wyroby włókiennicze, produkty pochodzenia roślinnego.

Tajlandia, eksport: urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego, towary pochodzenia zwierzęcego; import: urządzenia mechaniczne i elektryczne.

Wietnam, eksport: artykuły rolno-spożywcze, wyroby metalurgiczne, wyroby przemysłu elektromaszynowego, wyroby przemysłu chemicznego.