ASEAN - Socjalistyczna Republika Wietnamu


Informacje podstawowe

Wietnam to najlepiej rozwijające się państwo w swoim regionie. W 2013 r. Wietnam znalazł się na 63. miejscu pod względem wartości polskiego eksportu i na 29. pozycji pod względem wielkości importu z poszczególnych krajów. Wietnam zajmuje 7. pozycję wśród krajów, z którymi Polska odnotowała w wymianie handlowej największe saldo ujemne.

 

Podstawy prawno-traktatowe

 • Umowa między Rządem RP a Rządem SRW o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, wrzesień 2010 r.
 • Umowa między Ministerstwem Obrony Narodowej RP reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Ministerstwem Obrony SRW reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej o współpracy dotyczącej obronności, wrzesień 2010 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem SRW o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, styczeń 2008 r.
 • Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi SRW o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, styczeń 2005 r.
 • Protokół między Rządem RP a Rządem SRW w sprawie obowiązywania dwustronnych umów w stosunkach między RP a SRW, lipiec 2000 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem SRW o współpracy w transporcie morskim, grudzień 1995 r.; Porozumienie zawarte w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem SRW o zmianie art. 15 ust. 1 Umowy między Rządem RP a Rządem SRW o współpracy w transporcie morskim z 6.12.1995 r., lipiec 2004 r.
 • Umowa między RP a SRW w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sierpień 1994 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem SRW w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sierpień 1994 r.

 

Dane statystyczne dotyczące polsko-wietnamskiej wymiany handlowej

Polsko-wietnamskie obroty towarowe w latach 2010-2014 (w mln USD)

 

           2011

          2012

           2013

          2014

        Eksport

          130,0

         158,0

          147,0

         173,0

         Import

          783,0

         819,0

         1 144,0

        1 297,0

        Deficyt

          653,0

         661,0

          997,0

        1 124,0

        Obroty

          913,0

         977,0

         1 291,0

        1 470,0

Źródło: GUS

 

Główne trendy w wymianie handlowej

Najważniejsze towary w eksporcie z Polski do Wietnamu

 • artykuły rolno-spożywcze;
 • wyroby metalurgiczne;
 • wyroby przemysłu elektromaszynowego;
 • wyroby przemysłu chemicznego;
 • produkty farmaceutyczne.

Najważniejsze towary w imporcie z Wietnamu do Polski

 • urządzenie mechaniczne i elektryczne;
 • produkty pochodzenia roślinnego;
 • obuwie;
 • galanteria;
 • wyroby i materiały włókiennicze.