ASEAN - Republika Indonezji


Informacje podstawowe

Głównymi partnerami handlowymi Indonezji są kraje Azji - Chiny, Japonia, Singapur, Indie, Malezja oraz Korea Południowa, a także kraje Unii Europejskiej, Australia i USA. Indonezja zajmuje 68. miejsce pod względem wartości polskiego eksportu (w 2015 r. 105,8 mln USD) oraz 41. miejsce pod względem wielkości importu (679,6 mln USD). Indonezja została sklasyfikowana na 15. miejscu wśród krajów, z którymi Polska odnotowała w obrotach handlowych największe saldo ujemne.

Import Indonezji obejmuje: sprzęt elektryczny, maszyny i urządzenia, produkty chemiczne, wyroby metalowe, statki i samoloty, pojazdy, obuwie, odzież oraz sprzęt transportowy. Jako główne towary eksportowe Indonezji należy wymienić ropę naftową, gaz ziemny, węgiel, kauczuk, oleje roślinne, kawę oraz odzież.

 

Podstawy prawno-traktatowe

 • Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki RP i Ministerstwem Energii i Zasobów mineralnych RI dotyczący współpracy w zakresie energii i zasobów mineralnych, wrzesień 2013
 • Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, październik 1992 r.
 • Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, październik 1992 r.
 • Umowa o transporcie lotniczym dotycząca regularnej komunikacji lotniczej, grudzień 1991 r.
 • Umowa o współpracy naukowo-technicznej, październik 1961 r.

 

Dane statystyczne dotyczące polsko-indonezyjskiej wymiany handlowej

 

Polsko-indonezyjska wymiana handlowa (w mln USD)

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Obrót

840,8

745

842,3

938,6

Eksport

120,9

122

140,7

148,9

Import

719,9

623

701,6

789,7

Saldo

- 599,0

-501,0

-560,9

-640,8

źródło: GUS

 

Główne trendy w wymianie handlowej

Najważniejsze towary w eksporcie z Polski do Indonezji

 • chemikalia;
 • maszyny i urządzenia mechaniczne;
 • nabiał;
 • serwatka;
 • kosmetyki.

Najważniejsze towary w imporcie z Indonezji do Polski

 • surowa oraz częściowo przetworzona guma;
 • komponenty elektroniczne;
 • wyroby elektroniczne dla odbiorcy końcowego;
 • wyrobu drewniane
 • obuwie;
 • tekstylia;
 • produkty rolne.

 

Perspektywiczne obszary współpracy

 • górnictwo głębinowe węgla kamiennego oraz górnictwo odkrywkowe;
 • energetyka;
 • ochrona środowiska;
 • wyposażenie i technologie dla służb ratowniczych, wojska, policji, straży pożarnej
 • przemysł maszynowy;
 • przemysł spożywczy;
 • przemysł lotniczy;
 • przemysł chemiczny.